top of page
Cộng đồng Tin Lành Hà Nội_Giáng sinh An Lành_nền menu.jpg
Lễ kỷ niệm Chúa JÊSUS giáng sinh do Cộng đồng Tin Lành Hà Nội tổ chức

Ban nhạc Hàn Quốc HISPOP

Lễ hội Giáng Sinh Yêu Thương của cộng đồng Tin Lành tổ chức_biểu diễn xe đạp BMX
Cộng đồng Tin Lành Hà Nội_Giáng sinh An Lành_nghệ thuật.jpg
Cộng đồng Tin Lành Hà Nội_Giáng sinh An Lành_vui chơi.jpg

Biểu diễn nghệ thuật

Đặc biệt: thưởng thức biểu diễn xe đạp BMX

Buổi dã ngoại vui vẻ gia đình

Cộng đồng Tin Lành Hà Nội_Giáng sinh An Lành_vui chơi trẻ em.jpg

Khu vui chơi trẻ em

Tất cả video

Tất cả video

Watch Now

HOẠT ĐỘNG

tại lễ hội Giáng Sinh

Các tiết mục biểu diễn xe đạp BMX sôi động đến từ các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới
Các tiết mục biểu diễn từ ban nhạc Hàn Quốc HISPOP nổi tiếng thế giới